آخر هفته به جای شمال کجا بریم ؟

389

خیلی از ما تنها مقصد گردشگری مان شمال است. شمال، منظور گیلان و مازندران است. اما جاهایی هم هست که به جای جاده چالوس و هراز و رشت، می توان سریع تر به مقصد رسید و توریسم آخر هفته را با خاطره ای خوش از دور هم بودن و گشت و گذار و دیدار و دورهمی سر کرد.

تاریخ انتشار 20 شهریور 1397