حوض سلطان آینه ی طبیعی خداوند

1.9K

شاید بارها و بارها از کنارش رد شده باشید اما بهش توجه نکرده باشید.اینجا حوض سلطانه.یکی از بزرگترین آینه های طبیعی دنیا.این دریاچه در کنار آزادراه قم تهران قرار دارد و پس از هر بار بارش باران برای چندروز تبدیل به یک آینه طبیعی می شود

تاریخ انتشار 10 بهمن 1397