فرهنگ و هنر مردم سیستان و بلوچستان در تهران

7.4K

نمایش ظرفیت ها و فرهنگ و هنر مردم استان سیستان و بلوچستان در نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های روستائیان و عشایر کشور در محل دائمی نمایشگاه های تهران ، کاری از گروه برنامه سازی هامین

تاریخ انتشار 1 فروردین 1397