شیرینی های محلی ساوه (نان قندی)

1.6K

اموزش پخت نان قندی ساوه‌ای که بسیار خوش‌مزه است به مخاطبان پیشکش می شود. در این برنامه استاد رضوان گلکار حضور دارند که یکی از شیرینی‌پزهای حرفه‌ای کشور هستند.

تاریخ انتشار 2 مهر 1398