ظهارات "علی اصغر مونسان" رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور - ق

82

اظهارات "علی اصغر مونسان" رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در خصوص ارزی شدن نرخ هتل ها - قسمت اول

تاریخ انتشار 1 ماه پیش