پل تاریخی مشیرالملک دالکی

258

پل مشیرالملک واقع در شهرستان دشتستان استان بوشهر در چند کیلومتری شهر دالکی واقع شده است . این پل تنها پل تاریخی استان بوشهر می باشد و دارای قدمتی تاریخی در سه دوره مختلف می باشد . قدمت اولیه به عنوان یک بند آب در دوران ساسانی مورد استفاده قرار می گرفته و بعد در دوران صفویه بعنوان پل تغییر کاربری داده و یک کاروانسرا نیز احداث می شود و دوره قاجاریه نیز به همین ترتیب مرمت می شود و کاروانسرای جدیدی

تاریخ انتشار 28 مرداد 1397