بازی نور و رنگ با گنبد هزار نقش مسجد شیخ لطف الله اصفهان

111

گنبد مسجد شیخ لطف الله اصفهان در سپیده دم به رنگ صورتی بوده و هنگام نیم روز کرمی رنگ و در غروب خورشید رنگ آجری به خود گرفته و خورشید گوئی که در سیر تابش روزانه اش، هر آن رنگی از زندگی را به اسلیمی های پرپیچ و خم این گنبد مینائی می بخشاید.

تاریخ انتشار 3 هفته پیش