تعویض شیفت نگهبانی قلعه معروف در سیول. کره جنوبی (نمایشی) Gwanghwamun Gate - دیدستان

49

تعویض شیفت نگهبانی قلعه معروف در سیول. کره جنوبی (نمایشی) Gwanghwamun Gate این یه برنامه نمایشی هست که هر روز چند بار در جلوی درب اصلی اجرا میشود.

تاریخ انتشار ۷ اسفند ۱۳۹۷