پرواز با لباس بالدار روی دهانه آتشفشان (GoPro)

143

پرواز خانم روبرتا مانچینوز را بر روی دهانه یک آتشفشان فعال تماشا کنید این فیلم با استفاده از دوربین گوپرو (GoPro) تولید شده ست

تاریخ انتشار ۲ مهر ۱۳۹۷