پرواز با لباس بالدار روی دهانه آتشفشان (GoPro)

118

پرواز خانم روبرتا مانچینوز را بر روی دهانه یک آتشفشان فعال تماشا کنید این فیلم با استفاده از دوربین گوپرو (GoPro) تولید شده ست

تاریخ انتشار ۲ مهر ۱۳۹۷