قلعه صلصال تالش

1.7K

تو این قسمت خانم نگار احمدی راهنمای گردشگری سازمان میراث فرهنگی، قلعه صلصال تالش (قلعه بین) رو معرفی می کند. اطلاعات بیشتر در خصوص قلعه صلصال تالش در سایت تالش گرد. ویدیو های بیشتر از تالش در صفحه آپارات تالش گرد. https://goo.gl/igk776

تاریخ انتشار 27 بهمن 1397